Helder zwemwater met zo min mogelijk ziektekiemen

Ziektekiemen kunnen op verschillende manieren bestreden worden. De meest gebruikte methode is het toevoegen van een desinfectans aan het water. Chloor is daarvoor zeer geschikt en wordt dan ook in 99% van de gevallen toegepast.

Zwembadgebruikers nemen een tweeslachtige houding in ten opzichte van chloor; de chloorlucht biedt hen een sterke associatie met schoon, maar daartegenover staan de nadelen van de blekende werking en de lichte irritatie die het teweeg kan brengen aan de ogen. Het is dan ook zaak de effectiviteit van de chloor zo groot mogelijk te laten zijn, zodat de werking het grootst is en de nadelen worden geminimaliseerd.

Dat chloor het middel is dat door de overheid wordt beschouwd als het meest doeltreffend, is af te leiden uit de normen die men heeft opgesteld voor professionele zwemgelegenheden. De effectiviteit van chloor wordt bepaald door de hoeveelheid aanwezig “actief” chloor (ook wel “vrij” werkzaam chloor genoemd).

Dit “vrije” chloor staat tegenover “gebonden” chloor dat geen reinigende werking meer heeft. Door de zuurgraad van het badwater binnen nauwe grenzen te houden, is de hoeveelheid actieve chloor en dus de reinigende werking, het grootst. De chloorlucht die men waarneemt, is een maat voor de aanwezigheid van gebonden chloor en zegt dus meer over de belasting van het zwemwater (mate van gebruik) en minder over de aanwezige reinigende werking.

Desinfectans wordt meestal aan het zwemwater toegevoegd door chloor opgeslagen in een tank met behulp van een doseerpompen te injecteren. Een alternatief, dat op dit moment steeds meer toepassing vindt, is het ter plaatste aanmaken van chloor met behulp van zoutelektrolyse apparatuur. Deze methode is weliswaar veel duurder, maar wordt populairder omdat sommige bedrijven anders niet in staat zouden zijn om te voldoen aan de strenge wettelijke milieueisen ten aanzien van de opslag van chloor.

De helderheid, ook wel doorzicht genoemd, van zwemwater wordt bepaald door de hoeveelheid vuildeeltjes die in het water zweven. Om het doorzicht te vergroten worden filters toegepast die de deeltjes uit het water zeven. De kunst van het helder maken zit in de keuze van het filtermateriaal de optimale doorstroomsnelheid en de benodigde capaciteit. Deze factoren hangen af van de grootte van het bad en het verwachte gebruik. Het toevoegen van chloor heeft echter geen invloed heeft op de helderheid van het water. Hiervoor kan het beste een vlokmiddel toegediend worden aan het zwemwater.

In wezen is vlokmiddel een product wat kleine vuildeeltjes welke in staat zijn door het filter heen te schieten met elkaar te binden tot een groot vuildeel wat boven op het filter blijft liggen. Door een minimale hoeveelheid vlokmiddel toe te dienen zal het water schoner zijn en is er minder kan op algengroei en vertroebeling.

Op June 16, 2011